CoBrain+

Co je CoBrain+

 • CoBrain+ je systém pro řízení firmy.

Pro koho je systém určen

 • Systém CoBrain+ je určen pro malé i velké firmy.
 • Vhodné i pro firmy s větším technickým zázemím - strojními zařízení.
 • Typickým příkladem jsou nepřetržité provozy.

Přínosy zavedení systému

 • Přehledná agenda veškerého servisu a revizí od budov až po konečná zařízení.
 • Pracovníci mají okamžitý přehled o historii, současnosti a budoucnosti v rámci jejich kompetencí.
 • Podpora plnění ISO norem.
 • Akceptace výstupů inspekčními orgány.
 • Potřebné informace jsou jasně dostupné a provázané.


Taky máte pocit, že v době superpočítačů máme více starostí než dříve?

 • Nebaví vás pořád dokola kontrolovat, zda-li zaměstnanci plní úkoly a termíny?
 • Předáváte činnosti ostatním nebo novému zaměstnanci?
 • Dodržujete platné normy pro revize budov a zařízení?
 • Evidujete a řešíte závady a požadavky?
 • Plníte EMS normu ISO 14001 nebo normu ISO 18001 ?
 • Chcete mít vše po ruce a zasahovat jen v případě problémů?
 • Chcete, aby téměř vše běželo samo?
 • ...je toho mnoho
Líbilo by se vám mít "na jedno kliknutí" přehled o firmě?

Chtěli byste mít více času?

Pak máme pro vás řešení:

Řízení provozu

SDSměnový deník

   Agenda "směnového deníku" umožňuje chronologickou evidenci událostí spolu s plánovanými úkony během směny. Tato agenda je přizpůsobena tak, že příslušné směně a odpovídajícím zaměstnancům (vedoucímu směny, operátorům, jeřábníkovi, ...) poskytuje informace o tom, co se bude dít a co mají v dané chvíli vykonat.
   Systém generuje podle připraveného plánu jednotlivé pokyny pro obsluhu. Každému záznamu může být připojen libovolný dokument nebo odkaz.
    Ve směnovém deníku jsou evidovány provozní zkoušky, které musí obsluha podle automaticky generovaného plánu provádět. Výstupy jsou akceptovány dozorovými orgány.

RPÚkoly

   V agendě úkolů vidí uživatelé (zejména THP, ale i provozní zaměstnanci - dle definovaných oprávnění) firemní úkoly. Je možné definovat periodické úkoly, které se automaticky plánují. 

RIInformace

   V informacích se shromažďují všechny pokyny, sdělení a směrnice. Každý zaměstnanec, kterému je informace zobrazena explicitně potvrzuje přečtení. Výhodou oproti e-mailu je, že informace určené více zaměstnancům se zveřejňují pouze jednou a každý sám za sebe pouze potvrzuje čtení. V dané chvíli je přehledně jasné, kdo již pokyn/směrnici/nařízení četl a kdo ne. Informace mohou mít omezenou platnost a samy se zneplatňují.

DODokumentace a odkazy

   Všechny agendy mohou obsahovat odkazy na dokumenty, které jsou hromadně zahrnuty v modulu "Dokumentů a odkazů". Sdílené dokumenty lze spravovat v režimu Check-In/Check-Out.

další moduly - > (správa a údržba majetku ★, registr, SAP, Outlook, Google Calendar, Webové služby...)


Comments